Bouwtechnische adviezen

JMJ Bouwmanagement heeft de expertise in huis voor uiteenlopende bouwtechnische adviezen, zoals:

- onderhoudsadviezen, al of niet voorzien van een meerjarenonderhoudsbegroting;

- beoordeling van de bouwtechnische staat van gebouwen;

- kwaliteitsinspecties;

- onderzoek naar de constructieve veiligheid van gevelmetselwerk (spouwankers);

- voeghardheidsmetingen van metselwerk;

- onderzoek naar lekkages.